Ελληνικά
 
English

Τεχνολογία Υλοποίησης

Για την υλοποίηση της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκαν οι τεχνολογίες Java (J2SE 1.4.2), JSP, Web Services και MySQL.

Ειδικότερα:
  • Η λειτουργία της αναγνώρισης ενός ρηματικού τύπου παρέχεται από ένα Web Service υλοποιημένο σε Java
  • Η διεπαφή με το χρήστη έχει υλοποιηθεί σε JSP
  • Τα δεδομένα της εφαρμογής αποθηκεύονται σε μία βάση δεδομένων MySQL 4.1
  • Ως web container χρησιμοποιείται ο Tomcat 5.0