Αριθμός Επισκεπτών...


Τελευταία Ενημέρωση 23/01/07

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου εστιάζονται στην ανάπτυξη εικονικών περιβαλλόντων μάθησης. Πιο συγκεκριμένα έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί:

(i) Διαδικτυακά Προσαρμοστικά Εκπαιδευτικά Συστήματα που υποστηρίζουν πλοήγηση και μελέτη χρηστών, αναστοχαστικό διάλογο, αξιολόγηση και συνεργασία
(ii) Εκπαιδευτικό λογισμικό για διδασκαλία Φυσικής και Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και Πληροφορικής στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
(iii) Μαθήματα στο διαδίκτυο-Πολυμεσικό διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό για Εκπαίδευση από Απόσταση στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
(iv) Δραστηριότητες για τη διδασκαλία Πληροφορικής βασισμένες σε εκπαιδευτικό λογισμικό ή/και στο διαδίκτυο
(v) Εργαλεία γλωσσικής τεχνολογίας που υποστηρίζουν μορφολογική, σημασιολογική και γενικής δομής ανάλυση των στερεότυπων της σύγχρονης Ελληνικής γλώσσας


Συνέδριο

5o Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής Πληροφορικής, Αθήνα, 9-11 Απριλίου, 2010Εργαστήρια

AIED workshop 'Enabling Creative Learning Design: How HCI, User Modelling and Human Factors Help'
πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 14ου Διεθνούς Συνεδρίου Artificial Intelligence in Education (AIED 2009), Brighton, Ιούλιος 6-10, 2009


Workshop on Personalisation in e-Learning Environments at Individual and Group Level (PING)
in conjunction with the 11th International Conference on User Modeling, June 25, 2007, Corfu, Greece.


Workshop on Educational and Language Technology
in conjunction with the 8th Hellenic European Research on Computer Mathematics & its Applications (HERCMA) Conference, September 20-22, 2007, Athens, Greece.