Εισαγωγή

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Εικονίδιο ηΔραστηριότητας Στόχοι

Στόχοι και επιδιώξεις ειναι να ασχοληθούμε και να γνωρίσουμε:

  • τους συγχρονους τρόπους επικοινωνίας και το πως αυτή επιτυγχάνεται.
  • την δικτυακή τεχνολογία και τους κανόνες που τη διέπουν.
  • μερικές απο τις εφαρμογές της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και των δικτύων.
  • την τεχνολογία και τις υπηρεσίες του διαδικτύο, ωστε να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε και ως ένα βαθμό να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που προσφέρουν.