Πολυμέσα

Εικονίδιο ηΔραστηριότητας Στόχοι
Μετά το τέλος της διδακτικής ενότητας οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση:
 • Να περιγράφουν τι είναι τα πολυμέσα.
 • Να κατονομάζουν τα βασικά χαρακτηριστικά μιας «πολυμεσικής εφαρμογής».
 • Να αναλύουν με ποιο τρόπο αναπαρίσταται μια εικόνα στον υπολογιστή.
 • Να αναλύουν με ποιο τρόπο μετατρέπεται ένας ήχος σε ψηφιακή μορφή.
 • Να εξηγούν πώς δημιουργείται ένα κινούμενο σχέδιο.
 • Να χρησιμοποιούν μια εκπαιδευτική πολυμεσική εφαρμογή.
Επεκτάσεις:
 • Να αναπτύσσουν τα πλεονεκτήματα της αλληλεπίδρασης που μας προσφέρει μια εφαρμογή πολυμέσων.
 • Να αναφέρουν εφαρμογές των πολυμέσων στην καθημερινή ζωή.
 • Να ψηφιοποιούν έναν ήχο από το μικρόφωνο του υπολογιστή και να ψηφιοποιούν τυπωμένες εικόνες ή ζωγραφιές με τη χρήση σαρωτή.
 • Να αντιλαμβάνονται ότι πολλές φωτογραφίες, ήχοι και βίντεο μπορεί να είναι προϊόντα ψηφιακής επεξεργασίας και όχι πιστή αποτύπωση της πραγματικότητας.

Εικονίδιο ηΔραστηριότητας Προαπαιτούμενες γνώσεις
Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν κάποια εξοικείωση με τον υπολογιστή και τις εφαρμογές του, ιδιαίτερα με αυτές που είναι πολυμεσικές, για να μπορούν να χειριστούν τις δραστηριότητες που διεκπεραιώνονται στα εργαστήρια. Θα πρέπει να μπορούν να εκτελούν πράξεις με το ποντίκι και το πληκτρολόγιο για να πλοηγούνται στο χώρο των εφαρμογών του υπολογιστή.
 
Επιπλέον, οι μαθητές θα πρέπει να ξέρουν τα παρακάτω:
 • Γραμμική παρουσίαση πληροφορίας: Όταν η πληροφορία παρουσιάζεται γραμμικά, ο χρήστης τη λαμβάνει σειριακά χωρίς να μπορεί να επέμβει σε αυτή.
 • Μη γραμμική παρουσίαση της πληροφορίας: Όταν ο χρήστης μπορεί και επιλέγει μόνος του ποια πληροφορία θέλει να δει και ποια χρονική στιγμή τότε η πληροφορία παρουσιάζεται μη γραμμικά.
Τέλος, στο κεφάλαιο της εικόνας οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
 • Το bit είναι η μικρότερη ποσότητα πληροφορίας που μπορεί να αποθηκευθεί στον υπολογιστή.
 • 8 bits αποτελούν 1 Byte.
 • Υπάρχουν και πολλαπλάσια του Byte όπως: 1ΚΒ=1024Byte, 1MB=1024KB, 1GB=1024MB, 1TB=1024GB